دوربین مخفی
دوربین مخفی
 • Register

دورربین مدار بسته دید در شب

 • دوربین سقفی دید در شب
 • مدل: ICR_OSDmenu_WDR
 • پردازشگر :CMOS SONY
 • لنز : 2.8-12mm
 • کیفت وضوح :2megapixel(1920*1080)
 • فاصله ی روشنایی :30m

 • دوربین رنگی دید در شب
 • مدل: ICR_OSDmenu_WDR
 • digital zoom -IP 66
 • پردازشگر :CMOS SONY
 • لنز : 2.8-12mm
 • کیفت وضوح :2megapixel(1920*1080)
 • فاصله ی روشنایی :50m
  • دوربین  رنگی دید در شب
 • مدل: ICR_OSDmenu_WDR
 • پردازشگر :CMOS SONY
 • لنز : 3.6-mm
 • کیفت وضوح :2megapixel(1920*1080)
 • فاصله ی روشنایی :30m

 • دوربین سقفی دید در شب
 • مدل: ICR_OSDmenu_WDR
 • پردازشگر :CMOS SONY
 • لنز : 3.6-mm
 • کیفت وضوح :2megapixel(1920*1080)
 • فاصله ی روشنایی :20m

دوربین دام

 


 • دوربین مدار بسته
 • مدل: 1AT– AHD-355
 • پردازشگر : 1/2.9SONY sensor
 • لنز : 3/6fix lens
 • 1080p 2MP – DC 12v
 • OSD MENU
 • 20دید در شب   SMD
 • TVI-CVI-AHD-ANALOG
 • قابلیت دید در شب رنگی
 •  ضد آب ضد ضربه
 
   
   
 

 

 

 

     

        
 

دوربین تحت شبکه


 •  دوربین مدار بسته مدل: AT– AHD-5004
 • پردازشگر : "1/3Cmose
 • لنز : 3.6mm
 • 3MP PAL – DC 12v
 • OSD MENU
 • 25 فریم
 • ضد آب ضد ضربه

 •  دوربین مدار بسته مدل: AT– AHD-5003
 • پردازشگر : "1/3Cmose
 • لنز : 3.6mm
 • 3MP PAL – DC 12v
 • OSD MENU
 • 15 فریم
 • ضد آب ضد ضربه
 

 

 دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-9008

 • پردازشگر :1/3SONY  sensor
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 •    1/2.8 – DC 12v
 • 1080P      فریم 60  
 • 25 فریم    4MP
 • POE-ON WAY AUDIO
 • 20متر دید در شب
 • Color IR Dome
 • WDR   120DB
 • استانداردIP66-IK10

 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-6002L
 • پردازشگر : 1/2.8SONY sensor
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 •    1/2.8   -DC12V
 • 25 فریم   2MP
 • POE
 • 20متر دید در شب
 • Color IR Dome

 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-9007
 • پردازشگر :1/3SONY  sensor
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 •    1/2.8 – DC 12v
 • 1080P      فریم 60  
 • 25 فریم    4MP
 • POE-ON WAY AUDIO
 • 20متر دید در شب
 • Color IR Dome
 • WDR   120DB
 • استاندارد

 

 
 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-6004L
 • پردازشگر : 1/3Cmose
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 •    1/2.8 – DC 12v
 • 1080P      فریم 60  
 • 25 فریم    3MP
 • POE-ON WAY AUDIO
 • 30متر دید در شب
 • Color IR Dome
 • DWDR


 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-7007
 • پردازشگر : 1/3Cmose
 • لنز : 12-2.8
 • 3MP PAL – DC 12v
 • OSD MENU
 •  15 فریم
 • ضد آب ضد ضربه

 


 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-7008
 • پردازشگر : 1/3Cmose
 • لنز : 12-2.8
 • 3MP PAL – DC 12v
 • OSD MENU
 •  25 فریم
 • ضد آب ضد ضربه

 

 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-5002
 • پردازشگر : 1/2.8SONY sensor
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 • 2MP   1/2.8 – DC 12v
 • 25 فریم
 • POE-ON WAY AUDIO
 • 20متر دید در شب
 • Color IR Dome
 • استانداردIP66-IK10

   

 

 • دوربین مدار بسته مدل: AT-IP-5004L
 • پردازشگر : 1/2.8SONY sensor
 • لنز : 3.6mm  fixed lens
 • 3MP   1/2.8 – DC 12v
 • 25 فریم
 • POE-ON WAY AUDIO
 • 20متر دید در شب
 • Color IR Dome
 • IPاستاندارد 66-IK10

   

 

دوربین مخفی

 • مدل: دوربین پین هول دید در شب RX102
 • کیفیت: 1MP
.
 
 

اسپیدام